Kế hoạch khử carbon dầu khí ngoài khơi trị giá 1 triệu bảng Anh

14:03 | 25/09/2021

|
Kế hoạch trị giá 1 triệu bảng Anh đã được đưa ra để thực hiện khử carbon trong sản xuất dầu khí ngoài khơi.
Kế hoạch khử carbon dầu khí ngoài khơi trị giá 1 triệu bảng Anh

Kế hoạch do Cơ quan Dầu khí (OGA) quản lý, được thiết kế để thúc đẩy quá trình điện khí hóa rộng rãi các công trình lắp đặt ngoài khơi trên Thềm lục địa Vương quốc Anh (UKCS), được chạy bằng khí đốt hoặc dầu diesel.

Các nhà tổ chức đang tìm kiếm các nghiên cứu gồm: kỹ thuật, công trình hoặc dịch vụ thương mại sẽ đưa các dự án điện khí hóa giúp quá trình khử carbon gần hơn với thực tế.

Các ý tưởng sẽ được phân bổ một phần trong quỹ 1 triệu bảng Anh, để hoàn thành công việc được đề xuất trước ngày 31/3/2022.

Kế hoạch nằm trong cam kết của chính phủ trong Thỏa thuận chuyển đổi Biển Bắc về việc hỗ trợ tài trợ cho các nghiên cứu điện khí hóa ngoài khơi giai đoạn đầu vào cuối năm 2021. Các kết quả chính từ các nghiên cứu sẽ được công bố để những người khác kế thừa và xây dựng dựa trên các ý tưởng được tạo ra.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Chivy

vinamilk-greenfarm
sao-thai-duong