Đại hội II Công đoàn Ngành đề ra 8 nhiệm vụ và giải pháp gì?

14:15 | 25/10/2021

|
Công đoàn ngành đã đề ra mục tiêu phấn đấu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đội ngũ công nhân lao động.
Đại hội II Công đoàn Ngành đề ra 8 nhiệm vụ và giải pháp gì?
Ảnh minh họa/ https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

“Vì sự phát của ngành trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đội ngũ công nhân lao động, xây dựng đội ngũ công nhân lao động và tổ chức Công đoàn Dầu khí Việt Nam vững mạnh”.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Đại hội đã đề ra 8 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như sau:

1. Phát huy vai trò đại diện của tổ chức công đoàn, tham gia quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công nhân lao động.

2. Đổi mới và nâng cao hiệu quả của phong trào thi đua: lao động giỏi, lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí.

3. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục.

4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn.

5. Nâng cao chất lượng phong trào “Hai giỏi” của nữ công nhân lao động và hoạt động nữ công.

6. Đẩy mạnh đổi mới công tác tài chính, nghiên cứu đi đến tổ chức hoạt động kinh tế công đoàn.

7. Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra.

8. Tăng cường hoạt động đối ngoại, duy trì và mở rộng quan hệ vối tổ chức công đoàn các nước, với liên đoàn lao động địa phương và các công đoàn ngành nghề Trung ương.

* Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ năm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Ngọc Hà

vinamilk-greenfarm
sao-thai-duong