Đại hội đại biểu Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ I

14:12 | 21/10/2021

|
Thành công của Đại hội đã tạo điều kiện thuận lợi và tăng cường sức mạnh cho mọi hoạt động của Công đoàn Dầu khí, là cơ sở vững chắc để đảm bảo việc tổ chức, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ I Công đoàn Dầu khí Việt Nam.
Đại hội đại biểu Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ I
Ảnh minh họa/ https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Sau hơn một năm ổn định, củng cố tổ chức, Đại hội đại biểu Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ I nhiệm kỳ 1993 - 1998 đã được tổ chức trọng thể trong 2 ngày 10 - 11/05/1993 tại Hà Nội. Đại hội có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ cho 5 năm tới của phong trào công nhân lao động và hoạt động Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

Tham dự Đại hội có 120 đại biểu chính thức, đại diện cho 19 công đoàn cơ sở với gần 8.000 cán bộ, đoàn viên. Đến dự và chỉ đạo, theo dõi Đại hội có lãnh đạo Đảng, Tổng Liên đoàn, Bộ Công nghiệp nặng, Tổng công ty và đại biểu các ban ngành của Trung ương, địa phương và các cơ sở trong ngành...

Đại hội khẳng định sự phát triển của phong trào công nhân và việc thành lập Công đoàn ngành theo Quyết định 932/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam là một chủ trương kịp thời và đúng đắn, là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu mốc trưởng thành của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động ngành dầu khí Việt Nam.

Trên cơ sở thảo luận bản báo cáo của Ban Chấp hành lâm thời trình bày trước Đại hội và ý kiến chỉ đạo của ông Vũ Oanh, Ủy viên Bộ Chính trị, ông Nguyễn Văn Tư và bà Cù Thị Hậu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đại hội đã nhất trí thông qua mục tiêu và các nhiệm vụ của Công đoàn Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 1993 - 1998: “Vì lợi ích và sự lớn mạnh của đội ngũ giai cấp công nhân lao động dầu khí, vì sự ổn định và phát triển của ngành, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động Công đoàn Dầu khí Việt Nam”. Để thực hiện mục tiêu trên, Đại hội đã đề ra 6 nhiệm vụ và 3 chương trình hành động của Công đoàn.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành chính thức, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Công đoàn Dầu khí Việt Nam giữa 2 kỳ Đại hội, gồm có 25 Ủy viên với cơ cấu hợp lý từ các đơn vị cơ sở đến cơ quan công đoàn ngành. Đồng thời Đại hội đã bầu ra đoàn đại biểu dự Đại hội VII Công đoàn Việt Nam.

Hội nghị Ban Chấp hành kỳ họp thứ nhất - Khoá I, các ngày 11 và 12/05/1993 đã bầu Ban Thường vụ gồm 8 Ủy viên; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy ban Kiểm tra..

Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành đã quyết định một số công tác cần triển khai trước mắt và giao cho cơ quan Công đoàn hoàn thiện các văn bản Đại hội, báo cáo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và thông báo kết quả Đại hội đến cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, các tổ chức Công đoàn trong toàn ngành.

Thành công của Đại hội đã tạo điều kiện thuận lợi và tăng cường sức mạnh cho mọi hoạt động của Công đoàn Dầu khí, là cơ sở vững chắc để đảm bảo việc tổ chức, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ I Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

* Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ năm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Ngọc Hà

vinamilk-greenfarm
sao-thai-duong